28. října OTEVŘENO 9 - 19 hod

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky použití souborů cookies

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jana Strachová IČ 88781810 se sídlem Rumunská 238/36, Praha 2 120 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rumunská 238/36, Praha 2 120 00

email: kvetinyrozvoz@seznam.cz

telefon: +420775111349

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • v případě uvedení osobních údajů třetí strany, např. příjemce zboží, je účelem zpracování osobních údajů výlučně účel vyřízení objednávky, údaje třetí strany nebudou za žádných okolností správcem využívány pro jiné účely, uvedením osobních údajů třetí strany odpovídáte za případné následky plynoucí z využití těchto údajů k vyřízení objednávky.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 3. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť: hesla, antivirový program, šifrování, zálohy a úložišť osobních údajů v listinné podobě: veškeré materiály uchovávané v listinné podobě (faktury, dodací listy, objednávky apod..) jsou uchovávány v uzamykatelné kanceláři, uloženo ve skříních pod uzamčením (přístup povolen pouze správci / pověřené osobě)
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 Ing. Jana Strachová

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


 

Co jsou soubory cookie:

Za účelem vylepšení poskytovaných služeb využívají naše webové stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči uživatele a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osobu uživatele ale nelze  na základě těchto informací identifikovat. Soubory cookies pomáhají např.:

• ke správné funkčnosti webových stránek

• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, aby je nemuseli  pokaždé zadávat znovu

• při zjišťování, které stránky a funkce nejčastěji používají návštěvníci webových stránek 

• zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala opakovaně shodná reklama, dále také napomáhají k zobrazování relevantnějších reklam

Máte-li zájem o více informací o souborech  cookie, nahlédněte např. zde

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie, které používané na našem webu,  lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy: 

• krátkodobé, které jsou dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete

• dlouhodobé, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele mnohem déle nebo dokud je uživatel ručně neodstraní. Doba ponechání souborů cookie v zařízení uživatele závisí na nastavení cookie a nastavení prohlížeče.

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

1. konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

2. trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

3. remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

4. analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

5. esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které mohou přímo podporovat naše reklamní aktivity. Tyto soubory jsou nazývány cookie třetích stran. Příklad:informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich webových stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení online reklam. Podle těchto údajů však nelze uživatele identifikovat.

Příklady použitých souborů cookies: AdWords / tracking, remarketing / 90 dní Facebook / tracking, konverzní / persistent Heuréka  / tracking, konverzní / persistent  Zboží / tracking, konverzní / persistent


Jak můžete odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome

Firefox 

Internet Explorer

Android